Cambio climático

1. Introdución

A regulación en materia de cambio climático atopámola en normas de carácter internacional, normas do ámbito da Unión Europea e en normas estatais e autonómicas. O bloque normativo que regulou esta materia estivo suxeito a numerosos cambios, modificacións e actualizacións, razón pola que se relaciona a continuación a normativa máis recente e de maior interese.

2. Regulación comunitaria

2.1 Regulamento (UE) 2018/1999 do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de decembro de 2018 sobre a gobernanza da Unión da Enerxía e da Acción polo Clima

Este Regulamento ten por obxecto a aplicación das estratexias e medidas establecidas para cumprir cos obxectivos da Unión da Enerxía e os compromisos da Unión Europea en materia de emisión de gases de efecto invernadoiro, para o que regula os denominados Plans Nacionais Integrados de Enerxía e Clima (PNIEC).

 

2.2 Directiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de decembro de 2018 relativa ao fomento do uso de enerxía procedente de fontes renovables

Esta Directiva establece un marco común para o fomento da enerxía renovable, fixando un obxectivo vinculante para a Unión do 32% do consumo final bruto de enerxía para o ano 2030 (artigo 3.1) e establece o uso dos Plans Nacionais Integrados de Enerxía e Clima (PNIEC).

 

2.3 Regulamento (UE) 2021/1119 do Parlamento Europeo e do Consello do 30 de xuño de 2021 polo que se establece o marco para lograr a neutralidade climática

O obxecto deste Regulamento é o establecemento dun marco para a redución das emisións de gases de efecto invernadoiro e o incremento da súa absorción, para o que establece un obxectivo vinculante de neutralidade climática para 2050 (artigo 2) e outro de redución interna neta de emisións para 2030 (artigo 4.1) consistente nunha redución, polo menos, un 55% con respecto aos niveis de 1990.

 

2.4 Pacto Verde Europeo

Trátase da estratexia de crecemento exposta para transformar a UE para conseguir que Europa convértase no primeiro continente climáticamente neutro no ano 2050. Inclúe folla de roteiro e actuacións crave


 

3. Regulación estatal

3.1 Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética

O obxecto desta lei é asegurar que España cumpre cos obxectivos do Acordo de París, facilitar a descarbonización da economía española e a súa transición a un modelo circular, de modo que se garanta o uso racional e solidario dos recursos; e promover a adaptación aos impactos do cambio climático e a implantación dun modelo de desenvolvemento sostible que xere emprego decente e contribúa á redución das desigualdades (artigo 1).

Entre outras cuestións esta lei fixa os obxectivos en materia de redución de emisión de gases de efecto invernadoiro no seu artigo 3, establecendo os seguintes:

Reducir para o ano 2030 as emisións de gases de efecto invernadoiro en, polo menos, un 23 % respecto do ano 1990.

Alcanzar no ano 2030 una de consumo de enerxía final de orixe renovable de, polo menos, un 42%.

Alcanzar no ano 2030 un sistema eléctrico con, polo menos, un 74% de xeración a partir de enerxías de orixe renovables.

Mellorar a eficiencia enerxética diminuíndo o consumo de enerxía primaria en, polo menos, un 39,5 %, con respecto á liña de base conforme a normativa comunitaria.

Antes de 2050 e, en todo caso, no máis curto prazo posible, España deberá alcanzar a neutralidade climática e, sen prexuízo das competencias autonómicas, o sistema eléctrico deberá estar baseado, exclusivamente, en fontes de xeración de orixe renovable.

 

3.2 Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima

É o PNIEC elaborado por España, aprobado o 16 de marzo de 2021 e que establece o obxectivo de incrementar a potencia total instalada ata os 126 GW no ano 2030, instalando unha capacidade adicional de xeración eléctrica renovable de 59 GW. Este incremento descansa principalmente sobre o incremento da potencia eólica e solar, multiplicando por 1,80 a potencia eólica e por 4,09 a potencia solar.

© Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad