Recursos en materia ambiental ante instancias xudiciais e administrativas

1. Marco regulador

1.1 Convenio de Aarhus

É un tratado internacional do que é Parte o Estado español e que ten por obxecto garantir os dereitos de acceso á información sobre o medio ambiente, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia ambiental.

 

1.2 Directiva 2003/35/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 26 de maio de 2003 pola que se establecen medidas para a participación do público na elaboración de determinados plans e programas relacionados co medio ambiente

Esta Directiva ten por obxectivo dispoñer a participación do público na elaboración de determinados plans e programas ambientais e mellorar a participación do público, incluíndo disposicións sobre acceso á xustiza, no marco do Convenio de Aarhus.

 

1.3 Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente

Esta Lei ten por obxecto regular os dereitos e disposicións recollidas nas Directivas 2003/35/CE.

 

2. Lexitimación para recorrer

2.1 Regulación

A lexitimación para recorrer atópase regulada no artigo 23 da Lei 27/2006, que establece os seguintes requisitos para o exercicio da acción popular por parte de persoas xurídicas sen ánimo de lucro:

Ter entre os seus fins estatutarios a protección do medio ambiente en xeral ou dalgún dos seus elementos en particular.

Constituírse legalmente polo menos dous anos antes do exercicio da acción e levar exercendo de modo activo as actividades necesarias para alcanzar os fins previstos nos seus estatutos.

Prever nos seus estatutos o desenvolvemento da súa actividade nun ámbito territorial que resulte afectado pola actuación, ou no seu caso, omisión administrativa.

As alegacións en vía administrativa e os recursos administrativos están regulados na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

O recurso contencioso-administrativo está regulado na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-administrativa.

 

2.2 Asistencia xurídica gratuíta

As persoas xurídicas lexitimadas para o exercicio da acción popular teñen dereito á asistencia xurídica gratuíta nos termos previstos na Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta.

 

2.3 Aspectos documentais

Para interpoñer un recurso contencioso-administrativo por parte dunha persoa xurídica requírense os seguintes documentos:

Certificado expedido polo Secretario/a do colectivo sobre a adopción do acordo aprobando o exercicio de accións legais e designando letrado e/ou procurador.

Resolución facendo constar o nomeamento de representante legal.

Poder xeral para preitos outorgado a favor do procurador/a que se designe.

© Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad